بنویسید ,رسوبی ,وجود ,کانی ,تشکیل ,هایی1 – سنگ های رسوبی چگونه به وجود می آیند ؟

2 – سنگ های آذرین چگونه به وجود می آیند ؟

3 – سنگ های دگرگون شده چگونه تشکیل می شوند ؟ یک نمونه مثال بزنید .

4 – چگونه از خاک نرم و آب ، خشت می سازند ؟

5 – چگونه از خشت آجر می سازند ؟

6 – چه خاصیت هایی در آجر به وجود می آید که در خشت نیست ؟

7 – از سنگ هاو کانی ها در چه جاهایی استفاده می شود ؟

8 – چرا هنرمندان سنگ را برای کار خود انتخاب میکنند ؟

9 – فواید  سنگ ها و کانی ها را بنویسید . ( 4 مورد )

10 – سنگ هایی که بر اثر خنک  شدن مواد بسیار داغ به وجود آمده اند ، چه نام دارند ؟

11 – فایده ی سنگ ها و کانی ها را بنویسید . ( 4 مورد )

12 – مراحل  تشکیل سنگ های رسوبی را توضیح دهید و نام دو رشته کوه را که از این نوع سنگ تشکیل شده اند ، بنویسید .

13 – چگونگی تشکیل سنگ های رسوبی را شرح دهید .

14 – استفاده سنگ ها و کانی ها را در موارد مختلف بنویسید .

15 – به چه سنگ هایی رسوبی می گویند .

 

منبع اصلی مطلب : وبلاگ تخصصی دبستان بهشت آیین
برچسب ها : بنویسید ,رسوبی ,وجود ,کانی ,تشکیل ,هایی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : علوم فصل سنگها